21 oktober Lezing: Het verhaal van de Anunnaki – Update met programma

Onze geschiedenis begint bij de Sumeriërs in Sumerië (of Soemer, in de Bijbel Shinar) in het tweestromenland, beter bekend als Mesopotamië. Waarom daar? Omdat we op die plaats een kant en klare beschaving aantreffen zodra de sluier van het verleden ook maar enigszins wordt opgetild.

Ouder dan de beschaving van de Grieken, Ouder dan de beschaving van de Maya’s en zelfs ouder dan de alom bekende en geprezen beschaving van het oude Egypte. Til de sluier van het verleden op en je treft daar de Sumerische beschaving aan.

Met wetten en regels om de samenleving te laten functioneren. Met rechten en plichten voor iedere inwoner. Met handel. Met schrift en wetenschap. En met geschiedschrijving in een poging hun kennis en kunde door te geven aan de generaties en beschavingen die na hen zouden bloeien en verwelken.

De Soemeriërs wisten waar ze vandaan kwamen en wat hun doel op aarde was. Ze hebben het nauwkeuring opgetekend. Op kleitabletten. Beschrijvingen van rechtspraken, slavenhandel, handelsovereenkomsten, regels en wetten. En het verhaal van onze schepping en alles dat daaraan vooraf ging. Honderdduizenden zijn ervan gevonden. Sommigen intact, anderen zwaar beschadigd door de tand des tijds en religieus vandalisme.

Sumerische kleitabletten
Sumerische kleitabletten

Kleitabletten die sinds de tijd dat ze werden beschreven en gebakken tot steen, onveranderd zijn gebleven. Vertaald door wetenschappers en de beste computers. Ze vormen de basis van deze lezing. Omdat er  tot op heden op deze Aarde geen oudere geschriften zijn gevonden.

Het verhaal van de Anunnaki verteld het verhaal van de Soemeriërs. Een verhaal dat sinds de optekening werd meegevoerd met de tijd. Werd blootgesteld aan verbastering en bewuste verandering om uiteindelijk terecht te komen in de wereld van vandaag, onze wereld. Niet alleen via legendes en mooie verhalen, maar in zaken en gebruiken die we zo belangrijk vinden dat dat we ze net zo min kunnen missen als onze smartphones.

Het verhaal van de Sumeriërs is niet alleen het verhaal van de Anunnaki, het  is ons verhaal. Beleef het mee.

Het verhaal van de Anunnaki in Eeltsje’s Hiem
Met breedbeeld presentatie

Wanneer: 21 oktober 2017
Tijd: 20.00 tot 22.30 uur
Waar: MFC Eeltsje’s Hiem – Pieter Sipmawei 11 – Leeuwarden
Spreker: Keimp Pijpstra (Inleiding Margaret Beckers)
Kosten: € 7,50 pp.
Inbegrepen: Koffie of thee met cake bij binnenkomst, drankje en hapje achteraf.

Programma:

 • 19.20 Inloop met koffie/thee en cake
 • 19.55 ‘De Gong’
 • 20.00 Opening van de avond door Margaret Beckers, voorzitter
  van Wijkbelang Westeinde.
 • 20.06 Inleiding van de lezing.
 • 20.10 Credits – Deze lezing kon alleen tot stand komen dankzij het werk en onderzoek van mensen die hier met naam en toenaam worden genoemd.
 • 20.20 De sluier van onze geschiedenis
 • 20.35 De Sumerische beschaving – Wat vertellen de kleitabletten ons
 • 20.55 Parallellen of Déjà vu?
 • 21.05 Pauze
 • 21.25 ‘De Gong’
 • 21.30 De Bijbel en de Kleitabletten
 • 21.50 Het verhaal van de Anunnaki
 • 22.15 Afsluiting van de lezing
 • 22.25 Einde
 • 22.30 Borrel en hapje

Nog even voor de duidelijkheid: De opbrengst van deze lezing komt ten goede aan de activiteitenpot van Wijkbelang Westeinde, dé wijkvereniging van onze (mijn) wijk.

Ik zie jullie graag volgende week zaterdag.