Verenigd Links 2017

Waarom ik op de kieslijst van Verenigd Links sta

Verenigd Links kiest voor mensen. Vijf kleine woorden met een wereldse betekenis. Want voor mensen kiezen is nadenken over wat die mensen nodig hebben. Om te begrijpen wat mensen nodig hebben, moet je goed naar die mensen luisteren. Luisteren als het gaat om werk en inkomen, meedoen voor iedereen, eerlijke verdeling van lasten en baten, succesvol ondernemerschap, economische ontwikkeling waar iedereen baadt bij heeft…

Lees hier de visie van Verenigd Links.

Luisteren, zonder meteen te vervallen in partijpolitieke dogma’s en kreten die het op papier wellicht goed doen, maar in een gesprek van mens tot mens de eerlijke discussie alleen maar hinderen en de kloof tussen politiek en burgers alleen maar vergroot.

Goed luisteren alleen is echter ook niet genoeg. Met de verkregen informatie moet iets gebeuren. Ze moet in praktijk worden gebracht. Om te laten zien dat er niet alleen naar mensen wordt geluisterd voor de bühne, maar vooral om ervoor te zorgen dat mensen zich betrokken voelen. Omdat ze worden gehoord en zien dat er iets tastbaars met hun meningen en zorgen wordt gedaan.

Actie!

Verenigd Links heeft in de afgelopen raadsperiode laten zien dat ze én naar mensen luistert, én iets met die meningen, zorgen, wensen en verlangens doet. Door zaken bespreekbaar te maken in de gemeenteraad. Door moties in te dienen die dicht bij de mensen staan waar het om gaat. Door begrijpelijke taal te gebruiken. Door mensen bij oplossingen te betrekken…

‘Maar doen niet alle partijen dat?’ Het antwoord op die vraag is absoluut. Maar toch is er een verschil.

Partijbelangen

De bekende fracties, PvdA, PALgroenlinks, VVD, CDA enzovoort, zijn niet alleen gebonden aan wat mensen in hun gemeente willen, ze zijn gebonden aan wat de partijbureaus voorschrijven. Ze zijn gebonden aan wat er in Den Haag gebeurd en wordt gedicteerd. Voor een deel is dat begrijpelijk. Voor een deel, het grootste deel niet.

Als gemeenteraadslid sta je dichter bij de mensen dan in alle, hogere lagen van de politiek bij elkaar. Die uitzonderlijke positie komt samen met een bijzondere verantwoordelijkheid. Juist door de nauwe band met de burgers ‘waar je het voor doet’ dient de ruggengraat van een gemeenteraadslid sterk, buigzaam maar onbreekbaar te zijn. Zij zijn het die tegen de provincie en het Rijk kunnen en soms moeten aangeven dat plannen onhaalbaar zijn, dat hogere politieke regelgeving (voor de stad) niet uitvoerbaar is of draagvlak voor een bepaalde zaak op lokaal niveau ontbreekt.

Geen gemakkelijke taak als je te maken hebt met een denk- en doe-stramien dat niet in de stad of gemeente, maar in een hoofdkantoor ergens in Holland wordt bepaalt. Haagse partijbelangen gaan soms, naar mijn mening meer dan wenselijk, voor. Ook hier in Leeuwarden.

Local Power

Addy Stoker
Lijsttrekker van Verenigd Links Addy Stoker

Verenigd Links heeft die last niet. Wij verantwoorden ons niet naar Den Haag, maar naar de kiezers en inwoners van onze gemeente. Zelfs binnen de partij en de lokale fracties merkt je dat. Onderwerpen worden direct bespreekbaar gemaakt. De reactie tijd is razendsnel. De lijnen tussen de verschillende organisaties zijn kort en direct. Er wordt niet geaarzeld actie te ondernemen.  (Iets waar ik zelf overigens ook niet voor terugdeins als het moet.) Verenigd links maakt gebruik van Local Power, en dat zijn u en wij.

Het is dan ook de belangrijkste reden dat ik ‘ja’ zei toen mij werd gevraagd of ik (en anderen!) op de lijst van Verenigd Links wilde komen. Plaats zeven. Met hard werk nog verkiesbaar ook.

Verenigd Links doet het vóór de gemeente en mét de gemeente. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en dat gaan we de komende jaren doen. Met uw steun.

Lees hier onze visie.

Stem 22 november: Verenigd Links.

Keimp